admin

Stress och sjukdom

Stress och sjukdom

by admin 0 Comments

Igår gick det att läsa en väldigt spännande intervju med Lennart Levi i Veckans Affärer. lennart Levi är Sveriges första professor inom stressmedicin och har forskat inom detta område i 60 år. Intervjun handlar om hur “Svenska företag kör sina anställda in i väggen” genom att tänka kortsiktigt och lägga allt för stor fokus på effektivitet. han förklarar hur chefer kan installera sådan stress i sina anställda att det aktiverar kamp eller flykt systemet i kroppen och hur denna stress aldrig riktigt slutar – den är en konstant påfrestning för många inom Sveriges arbetskraft.

Vi på SIC är väl medvetna om hur viktig roll arbetsgivaren spelar när det kommer till stress på arbetsplatsen – även om de krav som ställs på en medarbetare kommer från den anställda själv. Vi har flertalet kurser och workshops inom effektivitet där vi också påskyndar det faktum att effektivitet inom en kortare tidsspann inte får ske på bekostnad av stress och överarbete. Om en anställd visar utmattningssyndrom (tex. koncentrationsproblem, minnesstörningar, låg stresstolerans, överkänslig för sinnesintryck, trötthet, nedstämdhet, mag-tarm problem för att nämna några) eller tar upp att de känner sig överbelastade eller stressade så finns det några steg som man som arbetsgivare kan ta:

  1. Prata med din anställda – Vad kan ni jobba tillsammans med att förbättra?
  2. Ändra arbetsupplägg – Går det att vara flexibel med arbetstimmar? Finns det några arbetsuppgifter som går att dela med någon annan? Går det att variera arbetet med och kombinera olika typer av uppgifter eller finns det sätt att fokusera på färre uppgifter?
  3. Utbilda chefer och andra ledare – Vet ledare inom din organisation tillräckligt om stress och effektivitet?

Mer information om utmattningssyndrom finns att hämta hos stressmottagningen.nu och intervjun med Lennart Levi hittar du här.

Pausa effektivt

Pausa effektivt

Att man behöver rast på jobbet för att kunna arbeta mer effektivt kommer ju inte som en nyhet, men trots det så är det många som inte utnyttjar sina raster eller pauser på ett sätt som leder till mer effektivt arbete. Man behöver ge hjärnan tid att koppla av en liten stund och allra bäst är det om man då kliver bort från datorn och skrivbordet totalt.

Många kontorsarbetare tar “paus” genom att kolla Facebook eller andra privata sociala medier, men detta leder ofta till att man bara överbelastar hjärnan med ännu mer information. Känner man att man behöver en liten stunds vila gör man alltså bäst i att låta bli att logga in! Det allra bästa är att gå iväg, gärna utomhus för lite frisk luft, i 5-10 minuter. Har du nån gång jobbat på ett projekt där du behövt komma på nya idéer så känner du säkert igen dig i att de bästa idéerna kommit när man gått för en kopp kaffe eller kanske till och med på toaletten..!

Schemalägg dina pauser för att få in en bra rytm och rutin. Din kropp och du kommer att vänja dig vid att arbeta under den tid du ska arbeta och att faktiskt slappna av och koppla ifrån under den stund du tar en paus. Ett bra tips är att ta ungefär 5-10 minuters paus då man reser sig upp och går ut, går på toaletten eller tar en kopp kaffe varje timme. 10 minuters paus varje timme kanske låter som mycket, men när man ser på dessa typer av aktiviteter som pauser så inser man snabbt hur välbehövlig en liten paus eller bensträckare är.

Många missar tyvärr att ta paus över huvud taget. Kanske är man stressad och det känns som att uppgiften man håller på med är så pass viktig att man inte hinner gå iväg i 5 minuter, men de där 5 minuterna kan faktiskt resultera i att man blir betydligt mer effektiv och tjänar in en extra timme under arbetsdagen.