Kompetensutveckling och utbildningar inom kommunikation- och motivationsteori - Hitta rätt utbildning för ditt företag:

Kurser, föreläsningar och workshops

Vi utbildar ledare och HR personal inom kommunikation- och motivationsteori. Några av de kurser som finns att tillgå är:

Coaching – En kurs med fokus på att peppa, motivera och stötta andra. Här får du lära dig hur du lyssnar aktivt på andra och hur du på bästa sätt motiverar andra att nå dit de vill i sin karriär.

Kommunikation – Här får du lära dig att kommunicera på ett sätt så att det du säger mottas på det sätt du vill att det ska mottas. Vi ser på ditt sätt att reagera i olika situationer och jobbar på att både uppmärksamma dessa, samt att påbörja förbättringar inom områden där dessa krävs.

Motivation – En kurs i hur du lägger upp din arbetstid för att motivera dig själv till att prestera på bästa sätt. Vi förtydligar hur dina handlingar bidrar till ditt företags framgång och ser till att du lägger mesta delen av din tid på de arbetsuppgifter som gynnar både dig och ditt företag bäst.

Kompetensutveckling

Investera i ökad kompetens och utveckling inom ditt företag genom att erbjuda ledare inom organisationen kompetensutveckling. Vi skräddarsyr alla program efter ditt företags önskemål.

Få mer information om tillgängliga utbildningar genom att maila oss och berätta vad just ditt företag behöver.

Partners för strand interconnect: 

online casinon