Igår gick det att läsa en väldigt spännande intervju med Lennart Levi i Veckans Affärer. lennart Levi är Sveriges första professor inom stressmedicin och har forskat inom detta område i 60 år. Intervjun handlar om hur “Svenska företag kör sina anställda in i väggen” genom att tänka kortsiktigt och lägga allt för stor fokus på effektivitet. han förklarar hur chefer kan installera sådan stress i sina anställda att det aktiverar kamp eller flykt systemet i kroppen och hur denna stress aldrig riktigt slutar – den är en konstant påfrestning för många inom Sveriges arbetskraft.

Vi på SIC är väl medvetna om hur viktig roll arbetsgivaren spelar när det kommer till stress på arbetsplatsen – även om de krav som ställs på en medarbetare kommer från den anställda själv. Vi har flertalet kurser och workshops inom effektivitet där vi också påskyndar det faktum att effektivitet inom en kortare tidsspann inte får ske på bekostnad av stress och överarbete. Om en anställd visar utmattningssyndrom (tex. koncentrationsproblem, minnesstörningar, låg stresstolerans, överkänslig för sinnesintryck, trötthet, nedstämdhet, mag-tarm problem för att nämna några) eller tar upp att de känner sig överbelastade eller stressade så finns det några steg som man som arbetsgivare kan ta:

  1. Prata med din anställda – Vad kan ni jobba tillsammans med att förbättra?
  2. Ändra arbetsupplägg – Går det att vara flexibel med arbetstimmar? Finns det några arbetsuppgifter som går att dela med någon annan? Går det att variera arbetet med och kombinera olika typer av uppgifter eller finns det sätt att fokusera på färre uppgifter?
  3. Utbilda chefer och andra ledare – Vet ledare inom din organisation tillräckligt om stress och effektivitet?

Mer information om utmattningssyndrom finns att hämta hos stressmottagningen.nu och intervjun med Lennart Levi hittar du här.