Category Archives

15 Articles
<a></a>Effektiv rekryteringsprocess

Effektiv rekryteringsprocess

by admin

Att rekrytera och hitta rätt personer till olika tjänster är en nödvändighet för de flesta verksamheter. Det kan för många upplevas som både tidskrävande och utmanande men det behöver det inte vara. Genom att använda effektiva metoder i rekryteringsprocessen kan du undvika misstag och säkerställa att ditt företag växer med den bästa tänkbara personalen.

Att använda sig av ett rekryteringsföretag eller bemanningsbolag kan vara till stor hjälp. Rekryteringsföretagen är specialiserade i hela processen och på att hitta rätt personer till rätt företag och roll. Det finns specialiserade bemanningsbolag Göteborg, Stockholm, Malmö och över hela landet, vilket gör dem lättillgängliga.

Vad är rekrytering?

Rekrytering omfattar hela processen kring att hitta och anställa medarbetare till en verksamhet. Processen innefattar vanligtvis annonsering av tjänster, intervjuer, referenstagning och anställning. En effektiv rekrytering är viktigt för att säkerställa att man anställer en person som är lämpad för tjänsten, kan leverera goda resultat och hjälpa företaget att växa.

Många väljer att skilja på passiv och aktiv rekrytering. Passiv rekrytering innebär att man använder sig av olika databaser för att hitta lämpliga kandidater. Aktiv rekrytering innebär att man aktivt söker efter lämpliga kandidater för tjänsten.

Förutsättningar för en effektiv rekrytering

För att säkerställa en effektiv rekrytering är det en god idé att ta hjälp av specialister på området. Det kan antingen vara en specifik person som är anställd för rekrytering, eller så anställer man ett utomstående rekryteringsföretag.

Genom att ta hjälp av specialister på rekrytering blir processen mer objektiv. För en effektiv process bör rekryteraren inte enbart gå på magkänsla. Det är mäktig viktigt att använda olika metoder och analyser för att hitta den person som är bäst lämpad för tjänsten.

En effektiv rekryteringsprocess innebär att man som rekryterare tar hänsyn till ett antal faktorer. Det är bland annat viktigt att ta hänsyn till både företagets och kandidatens behov och intressen. Detta kan uppnås genom olika aktiviteter under rekryteringsprocessen, inklusive intervjuer, tester och arbetsprover.

Genom att planera för dessa aktiviteter kan rekryteraren upprätthålla en effektiv rekryteringsprocess. Det är även viktigt att ha en klar bild av vad för typ av person man söker. Genom att kolla på tidigare erfarenheter, kvalifikationer och färdigheter så skapar man förutsättningar att hitta den bästa kandidaten till tjänsten.

Använda rekryteringsföretag

Som företag kan det vara tidskrävande och komplicerat att anställa nya medarbetare. Därför kan det vara en god idé att ta hjälp av ett rekryteringsföretag.

Sådana företag är specialiserade på hela rekryteringsprocessen och kan vara till stor avlastning för verksamheten. Dessutom har de tillgång till verktyg och kontakter inom olika branscher som kan vara till hjälp för att hitta rätt person. Det finns många olika företag som är specialiserade på rekrytering, så det är viktigt att välja ett som passar just din verksamhet – även för att upprätthålla en god arbetsmiljö.

För att hitta rätt person till en tjänst är det mäktig viktigt att man har en trygg och effektiv rekryteringsprocess. Genom att vara noggrann, göra grundliga efterforskningar och eventuellt ta hjälp av utomstående specialister kan du vara säker på att du hittar den bästa kandidaten för rollen.

Guide: Hur du skapar en trygg arbetsmiljö

Guide: Hur du skapar en trygg arbetsmiljö

by admin

Att skapa en säker arbetsmiljö är viktigt för alla företag för att garantera de anställdas hälsa och säkerhet. Det handlar om att skapa riktlinjer och förfaranden som är utformade för att skydda arbetstagarnas välbefinnande och eliminera eller minimera potentiella risker på arbetsplatsen. I denna artikel går vi igenom vad en trygg arbetsmiljö är och hur du kan skapa en redan idag!

Vad är en trygg arbetsmiljö?

En säker arbetsmiljö är en miljö som minimerar fysiska och psykiska risker för de anställda på arbetsplatsen. Detta innebär bland annat att tillhandahålla skyddsutrustning, utbildning och lämpliga arbetsförhållanden. Det omfattar också genomförandet av säkerhetspolicy och säkerhetsförfaranden på arbetsplatsen.

Hur man kan skapar en trygg arbetsplats

Här är 5 steg för att för att skapa en säker arbetsplats:

1.    VPN-tjänster

Detta är det säkraste sättet att få tillgång till arbetsplatsens resurser på distans. Genom att skapa en säker krypterad tunnel säkerställer VPN-tjänster att endast auktoriserad personal kan få tillgång till den information de behöver.

2.    Ge utbildning

För att se till att de anställda förstår säkerhetspolicyn bör man erbjuda lämpliga utbildningsmöjligheter. Detta kommer att hjälpa dem att fatta välgrundade beslut och öka sina kunskaper om viktiga säkerhetsfrågor.

3.    Övervaka arbetsplatsen

Övervaka arbetsplatsen för potentiella risker och vidta åtgärder för att ta itu med eventuella problem. Gör regelbundna säkerhetsinspektioner och testa utrustningen regelbundet för att se till att den är säker att använda.

4.    Främja en säkerhetskultur

Förstärk idén om att säkerhet är allas ansvar. Uppmuntra öppen kommunikation och dialog kring säkerhetsfrågor och vidta lämpliga åtgärder när olyckor eller incidenter inträffar. Se till att alla är medvetna om de potentiella konsekvenserna av att inte följa säkerhetsprotokollen.

Genom att ta dessa fem steg kan du se till att din arbetsplats är säker och trygg. En säker och trygg miljö leder till gladare och mer produktiva anställda som är bättre rustade att hantera de utmaningar som uppstår.

<a></a>Bergstrands Utbildningar

Bergstrands Utbildningar

by admin

Bergstrands utbildningar öppnar en värld av jobbmöjligheter och ger eleverna färdigheter och självförtroende för att följa sina yrkesdrömmar. I denna artikel går vi igenom vad Bergstrands utbildningar är, fördelarna med Bergstrands utbildningar, samt våra 5 hetaste tips för blivande studenter, däribland CSN och spelkvällar med vänner. Låt oss börja!

Vad är Bergstrands utbildningar?

Bergstrands utbildningar är yrkesutbildningar inom bygg, transport och fordon. Deras program är praktiskt lärande där eleverna får chansen att testa på sina framtida yrken på riktiga arbetsplatser.

Varför välja Bergstrands utbildningar?

Bergstrands utbildningar har en målsättning om att du som elev ska bli anställningsbar direkt efter utbildningen.

De startade för att förändra utbildningsbranschen. De ville skapa utbildningar som svarar mot företagens konkreta behov och som ger sina elever viktiga jobb. Idag är de en stabil utbildningskoncern med utbildningar i toppklass.

De utbildar elever till yrken där det råder stor efterfrågan på arbetskraft. De tror på praktiskt lärande och därför låter de sina elever testa sina framtida yrken på riktiga arbetsplatser. Enligt dem finns det inget bättre sätt att lära sig ett yrke!

På Bergstrands Utbildningar får du den kompetens du behöver för att lyckas i ditt framtida yrke. Dessutom kommer du att ha roligt när du förbereder dig för ditt kommande yrke!

Fördelar med Bergstrands utbildningar

1. Du formar din egen framtid

Med Bergstrands utbildningar är du i första sätet för din karriär. Deras utbildningsprogram fokuserar på yrkesrelevanta färdigheter för att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas i en viktig karriärväg när allt är klart.

2. Jobb i fokus

Bergstrands utbildningar förstår också att det ibland är en ekonomisk påfrestning att ta ledigt från arbete eller högskolestudier för att utbilda sig. Därför är deras utbildningar utformade för maximal anställningsbarhet!

3. Lätt att få jobb med möjlighet att plugga vidare

Att studera behöver inte vara en ensam strävan! Få det bästa av två världar – hitta jobb med professionell utbildning, gå sedan vidare och specialisera dig på något du verkligen älskar. Med detta balanserade tillvägagångssätt kommer du att skapa förutsättningar för framgång oavsett vilken väg du väljer.

4. Du praktiserar på topp-företag

Bergstrands utbildningar ger dig möjlighet att få ett jobb på topp-företag. Genom deras partnerskap med stora företag kan de garantera att ditt hårda arbete i deras kurser kommer att betala sig och hjälpa dig att starta en framgångsrik karriär.

Våra 5 bästa tips till blivande studenter

 1. Ordna CSN
 2. Utnyttja biblioteket
 3. Gör upp en budget
 4. Fixa mecenat studentkort
 5. Umgås med dina nya vänner. Varför inte anordna spelkvällar? 

Bergstrands utbildningar ger dig spännande möjligheter för din framtid! Ta det första steget idag och öppna en värld av möjligheter.

<a></a>Våra 4 bästa team-building övningar

Våra 4 bästa team-building övningar

by admin

Teambuilding-övningar är utformade för att hjälpa dig och ditt team att skapa starka band, öka engagemanget och främja samarbete. I denna artikel kommer du lära dig vad teambuilding är, varför det är viktigt, samt våra 4 bästa övningar för teambuilding.

Vad är teambuilding?

Teambuilding är en process för att skapa ett effektivt och sammansvetsat team. Det handlar om aktiviteter och uppgifter som bidrar till att utveckla förtroende, kommunikation, samarbete, problemlösning och ledarskapsförmåga inom teamet.

Varför är teambuilding viktigt?

Teambuilding hjälper team att bli mer produktiva, effektiva och framgångsrika när det gäller att uppnå sina mål. Det uppmuntrar också till kreativt tänkande och beslutsfattande samtidigt som det främjar positiva associationer.

Vad är våra 4 bästa teambuilding övningar?

Våra teambuilding övningar är utformade för att föra ditt team närmare varandra, främja samarbete och skapa en bättre arbetsmiljö. Våra 4 bästa teambuilding-aktiviteter inkluderar:

1.    Virtuell teambuilding

Med virtuell teambuilding kan teamet koppla ihop sig med varandra online för gruppaktiviteter som videospel online, frågesporter eller lotto. Väljer ni att spela lotto, glöm då inte att rätta lotto online. Detta är perfekt för grupper som befinner sig på distans eller som inte kan träffas fysiskt på grund av tidsbegränsningar eller fysiskt avstånd.

2.    Skattjakt

Denna aktivitet uppmuntrar gruppmedlemmarna att samarbeta för att hitta föremål eller lösa pussel för att slutföra en uppgift. Det är utmärkt för att öka moralen och problemlösningsförmågan i arbetsgruppen.

3.    Gruppberättelse

Denna övning uppmuntrar kreativitet genom att varje gruppmedlem bidrar med en mening eller fras för att tillsammans skapa en originell berättelse. Den är utmärkt för att skapa band mellan gruppmedlemmarna.

4.    Charader

Detta klassiska spel stimulerar kreativiteten i grupper genom att medlemmarna får spela upp ord eller fraser utan att tala. Det är bra för att höja moralen och få teamet att skratta tillsammans i en miljö som främjar lagarbete.

Där har ni våra 4 bästa teambuildingövningar! Dessa 4 aktiviteter kan bidra till att främja samarbete, kommunikation och problemlösning på din arbetsplats. Lycka till!

Kreativa team-building aktiviteter

Kreativa team-building aktiviteter

by admin

Team-building behöver inte begränsas till enkla isbrytare. I dagens konkurrensutsatta affärsvärld är det viktigt att se till att ditt team förblir motiverat och produktivt samtidigt som de har roligt tillsammans.

Finn en gemenskap

Det är ingen hemlighet att fotboll är världens favoritsportsgren. Så varför inte använda dess popularitet för att motivera ditt team? Live-streaming av fotbollsmatcher kan tillexempel vara ett bra sätt att öka lagmoralen och få anställda från olika platser att komma samman – allt utan att lämna skrivbordet.

Men det behöver inte stanna där. Du kan också anordna vänskapliga tävlingar mellan lagen och belöna vinnarna med ett pris. Det är ett utmärkt sätt att främja laganda, skapa empati mellan lagmedlemmarna och motivera alla att göra sitt bästa.

Skapa en atmosfär av tillit

Teambuildingaktiviteter bör också främja en atmosfär av förtroende bland de anställda. Detta kan göras genom att skapa meningsfulla möjligheter för dem att arbeta tillsammans på följande sätt:

 • Ge uppgifter och utmaningar som kräver samarbete. Det kan vara allt från att utforma en produkt till att lösa ett problem tillsammans. Uppmuntra alla att bidra med sina åsikter och idéer på ett positivt sätt.
 • Erbjud teambuildingaktiviteter som escape rooms eller andra upplevelserelaterade aktiviteter utanför arbetsplatsen. Dessa ger en möjlighet för de anställda att de ska knyta band i en okänd miljö och lära sig att lita på varandra.
 • Organisera en utflykt eller aktivitet för teamet då och då, t.ex. en dagsutflykt eller en middag, så att alla får möjlighet att umgås och lära känna varandra bättre.

Teorierna bakom

Idrottens kraft för motivation ligger i dess förmåga att föra människor samman, skapa enighet och främja en känsla av målmedvetenhet. Dessutom gör det möjligt för lag att diskutera idéer, strategier och taktik med varandra och delta i en aktivitet som en sammanhållen enhet. Allt detta bidrar till förbättrad kommunikation mellan kollegor och ökar produktiviteten

Kommunikationsteorin tyder också på att man genom att skapa gemensamma upplevelser där alla bidrar bygger relationer mellan medarbetare, vilket ytterligare förbättrar gruppdynamiken. Exemplet med live-streaming av en fotbollsmatch är ett perfekt sätt att underlätta detta. Att ta sig tid att titta på och diskutera en match tillsammans, oberoende av individuella preferenser, skapar minnen och uppmuntrar teamet att hålla ihop.

I slutändan bör teambuildingaktiviteter utformas för att uppmuntra samarbete och förtroende inom teamet. Idrott kan vara ett effektivt sätt att göra detta, eftersom det erbjuder en gemensam grund för alla att komma samman och skapa en känsla av samhörighet.  Genom att hitta kreativa sätt att använda sport kan du lägga till ett roligt och produktivt inslag i dina teambuildinginitiativ. 

Arbeta utomlands inom online gaming

Arbeta utomlands inom online gaming

by admin 0 Comments

Många unga idag längtar efter ett äventyr utomlands vilket resulterat i att en hel del väljer att studera eller även arbeta utom Sveriges gränser. Det är självklart spännande och lockande och dessutom en möjlighet att vidga sina vyer och på samma gång förbättra sina språkkunskaper. Det kanske är att föredra att satsa på ett land där man kan klara sig på engelska, men det beror självklart på de individuella språkkunskaperna. Det finns idag många möjligheter för den som vill satsa på en karriär utomlands. I denna artikel tänkte vi på Strandinterconnect gå lite närmare in på den alltmer populära casinobranchen och dess arbetsmöjligheter.

Jobbtillfällen inom spelbranschen

En bransch som kanske kan tyckas vara något kontroversiell är casino-branschen. Något som är positivt är att det finns många möjligheter att starta en karriär inom casino på nätet. Många av dessa s.k. svenska spelbolag har sitt säte på Malta. Malta är en liten klipp-ö som ligger i Medelhavet, nära Sicilien. På kartan är Malta inte mer än en liten prick och det är även ett mycket litet land. Malta må vara ett pytte-land, men det finns otroligt många trevliga arbetstillfällen här. Det är en stor fördel att ha svenska språket som modersmål, vilket är efterfrågat inom spelindustrin.

Varför finns det så många spelbolag på Malta?

Alla nätcasinon måste knytas till en spellicens för att få lov att driva sin verksamhet online. Malta är ett riktigt nav när det gäller nätcasino, vilket beror på att här har MGA sitt säte. Malta Gaming Authority licensierar spelbolag som önskar bedriva nätverksamhet när det gäller både casinospel, odds och poker.

Är man beredd på att arbeta utomlands, så är Malta ett utmärkt alternativ att utvecklas och på samma gång berika sitt liv utanför Sveriges gränser.

Lite kort om casino på nätet

Ett nätcasino måste som sagt vara licensierat, t.ex. på Malta, Gibraltar, England för att nämna några länder. Ett casino online bedriver casino verksamhet och erbjuder sina kunder att spela för pengar på casinospel, odds, bingo och poker. Kunderna kan registrera ett konto och spela online genom att sätta in pengar till spelbolaget. Att spela online är något som ständigt ökar i popularitet och det dyker upp många nya spelbolag varje år. Det är både roligt och underhållande med casinospel och ibland kan turen slå in och man kan kassera in en liten vinst. För den som är intresserad av att spela och att arbeta inom branschen, finns en hel del jämförelsesidor som kan vara till hjälp. Även om man söker arbete, så kan man genom dessa sidor få en bra uppfattning om olika spelbolag. Vill vill gärna ge tips på https://casino-apps.fi/ som är en av de många sajter som kan ge råd och tips till den som är intresserad. På denna typ av rådgivningssidor finns listor över casinon, som kanske är svenska, nya eller liknande. Vi tror att även du som arbetssökande kan få lite idéer genom dessa guider.

en idé

Arbetsmöjligheter på Malta

Det är relativt enkelt att få ett arbete inom casino på nätet och då i synnerhet på Malta. Det gäller att man är duktig på språk som svenska och engelska. Självklart krävs att man är driven och självständig som person. Det är alltid många utmaningar i att arbeta utanför Sverige. En stor fördel är såklart att man är intresserad av spel, casino och sport.

Vanliga roller inom spelbranschen:

Support – arbeta som svensk inom kundtjänst och hjälp casinokunder till rätta.

Ekonomi – jobba inom “Payments” och lär dig hantera insättningar och uttag samt förebygg bedrägerier.

Marknadsföring – för dig som läst marknadsföring, lär dig arbeta med kampanjer hos ett casino.

Översättning – för den som är duktig på språk, finns många arbetstillfällen för översättning och att skriva innehåll på sidorna.

Vi har nu gett dig ett litet smakprov vad casinobranschen kan erbjuda inom arbete utomlands. Känner du att detta är  något för dig och känner dig manad, så ta reda på mer genom att kontakta nätcasinon direkt eller kontakta arbetsförmedlingen för utlandsarbete – lycka till!

Därför är en god ledarskapsutbildning guld värd

Därför är en god ledarskapsutbildning guld värd

by admin 0 Comments

Oavsett om man redan har en chefsroll eller aspirerar på en så finns det mycket att lära sig för att bli bättre i denna roll. En bra ledarskapsutbildning hjälper dig att utvecklas som person – för det är i dessa mjuka värdena ditt kapital som ledare sitter. Den trygga och stabila chefen är ovärderlig.

Att leda är en yrkeskonst. Akademisk forskning visar att det är viktigare att vara en bra ledare än att vara en duktig specialist. Det förstnämnda är nämligen nyckeln till att skapa bättre resultat, trivsel och engagemang.

En bra ledarskapsutbildning kan ge dig som chef och aspirerande ledare förutsättningarna och verktygen för att leda oroliga medarbetare och en verksamhet som kanske är inne i en tuff period. Det kan även ett sätt att uppdatera dina kunskaper inom allt från kryptovalutor till nya datorprogram, eller någonting annat som är relevant för din verksamhet.

Det är viktigt att understryka att ingen utbildning inom chefskap kan göra dig till tankeläsare eller ge dig obegränsat med tid och automatisera dina beslut. Men en bra utbildning gör dig bättre på att kommunicera med dina medarbetare – att hålla fokus på din uppgift, hitta nya verktyg för att jobba mer effektfullt.

Här är 3 argument varför du bör gå en ledarskapsutbildning

1. Bli bättre på att förstå dig själv. Ofta tror en chef att hen lägger ned 40 procent av sin tid på coaching. I själva verket är det bara 0–5 procent av arbetstiden. Det visar en studie som gjorts av ett forskarteam på KTH. En bra ledarskapsutbildning ger dig de verktyg och metoder du behöver för att analysera ditt ledarskap och också utveckla dig själv som ledare och person.

Genom att analysera och utveckla din ledarstil rustar du dig också för att stå stark i olika situationer – som till exempel att leda, utbilda och ta svåra samtal på distans.

2. Bli bättre på att förstå medarbetarna. Ingenting är viktigare än de mänskliga resurserna. Ledarskap handlar om att förstå olika typer av personer, kommunikationsstilar och beteendemönster. Ju bättre du är på att “avkoda” hur medarbetar tänker, resonerar och fungerar ju bättre blir du på att motivera på rätt sätt.

3. För att utveckla dig själv som chef och ledare. En bra utbildning inom chefskap är som att ha en personlig tränare. En utbildning med en bra utbildare ger dig möjlighet att öva upp ditt ledarskap och diskutera fallgropar. Du kommer förstå att det inte finns ett rätt sätt att leda på. Nyckeln är att hitta din egen stil: som passar den organisation du är i och vilken typ av person du ska leda och i vilket sammanhang de är.

Kommunikation inom fotbollen

Kommunikation inom fotbollen

Fotboll är världens största och mest populära sport. Förr handlade fotboll enbart om fotboll och en stereotypisk fotbollsspelare skulle vara skitig, en riktig krigare och välja laget före jaget. I takt med att fotbollen globaliserats och kommersialiseras har enskilda spelare blivit så kallade superstjärnor som ibland t.om är större än själva klubben. Storlagen är globala jättar som omsätter miljarder varje år och marknadsföring och sälj är nästan viktigare än resultat.

Vad är det fotbollen kommunicerar år 2017? Ett sätt är att titta på fotbollsspelares frisyrer. Efter 90 minuter + tilläggstid har en spelare sprungit ungefär en mil. Han (damfotbollen är inte ens i närheten av att vara lika kommersialiserad) har glidtacklat, nickat, kastat inkast och slagit frisparkar. Ändå ser det ut som att stjärnorna efter match kommer direkt från frisören. Inför varje mästerskap när David Beckham var aktiv bytte han frisyr och tusen tals ungdomar kopierade sin idol. Ett annat exempel är Paul Pogba som idag byter frisyrer oftare än vad en annan byter strumpor.

Hur kan en frisyr vara en kommunikation? Svaret är enklare än vad du tror. Spelarna vill stärka sitt varumärke och att sticka ut hjälper detta något oerhört.

Med tighta matchställ syns spelarnas vältränade kroppar. Skådespeleriet vid filmningar håller ofta hollywoodklass. Vissa anser att det är en del av spelet medans majoriteten av tittarna blir vansinniga när spelare försöker fuska till sig frisparkar och straffar. Kroppsspråket hos fotbollsspelare är också en typ av kommunikation. Det är ett effektivt sätt att förmedla något genom tv-rutan t.ex. har vi sätt flertalet exempel på olika målgester. Vissa bara för att underhålla medans andra använder målgester för att få fram sina budskap.

Sociala medier har blivit otroligt stort bland fotbollsspelare vilket ibland irriterat den äldre generationen. Paul Pogba är ännu en gång det perfekta exemplet när han inför en match mot Liverpool lanserade sin egen twitteremoji. Den visades på reklamskyltarna som omringar planen och det blev ganska paradoxalt när han samtidigt gjorde sin sämsta fotbollsmatch i karriären.

Tänk på när ni tar era barn till deras första fotbollsträning. De kommer garanterat vilja ha någon av de största stjärnornas tröjor. Frågan är till vilket pris?

Ett växande företag

Ett växande företag

Som entreprenör och grundare av ett företag är det allas dröm att se företaget växa sig större och större. Att ha sin grundidé som en är hundra procent säker på är att som att ta hand om ett litet barn eller en valp. Som många entreprenörer vet så finns det inget slut när det kommer att ta hand om sitt företag så länge en är grundare och VD. Det är oändligt många timmar som ligger i grunden innan verkligheten av ett företag ens börjar ta form.

När företaget dock har satts i rullning så kan det för vissa gå väldigt segt, medan det för vissa går snabbare än vad de nästan kan hantera. Det är viktigt att som ett nytt företag ha en prognos och bygga sin handelsplan efter den, men även ha en B- och en C-plan. En B-plan att det förhoppningsvis går bättre än vad du tänkt dig, eller en C-plan där det tyvärr går lite sämre än vad du planerat.

När efterfrågan av din tjänst eller produkt är betydligt större än vad du förväntat dig så är självklart det naturliga steget att gå uppåt, att expandera. Är du beredd på expanderingen och du har chansen att erbjuda utbudet utan större förändringar så är det givetvis ett stort plus för dig! Men för de flesta är det inte så enkelt, utan de flesta har planerat utifrån de första prognoserna så att öka utbudet, tillverkningen eller vad det nu kan vara kan vara omöjligt när det kommer till logistik, för få medarbetare eller vad det nu kan vara som hindrar dig att expandera. Att ha tillräckligt med personal är ofta i dessa fallen A och O då det är människorna som i slutändan ser till att produkten skapas, att tjänsten finns tillgänglig och så vidare.

Dock kan det också vara lättare än det låter att tillsätta nya personer inom företaget. Att anställa kostar givetvis pengar genom löner, mer plats, ny utrustning och vad mer det nu kan vara. Om du har en efterfrågan av vad du erbjuder men inte kapitalet att betala för mer personal som kan resultera i en ökad producering så sitter du i en delad sists. Antingen väljer du att bara erbjuda så mycket kan med den kapacitet du sitter på, eller så expanderar du med hjälp av finansiering.

När det kommer till finansiering så finns det givetvis många olika sätt att gå. Du kan skaffa finansiering genom lån och factoring eller genom att ta privata lån om du har den möjligheten. Ett lån på banken vet de flesta vad det är men factoring är fortfarande ett relativt nytt begrepp i Sverige. Det innebär dock att företag, oftast små eller mellanstora, belånar eller säljer deras fakturor med avgifter till en bank eller finansbolag för att stödja sin finansiering för att få snabba kontanter. Med Factoring tillkommer inte heller några kreditrisker vilket gjort metoden med populär än vanliga lån eller kreditlån.

Om du kommer till stadiet att du väljer att ta ett lån för att finansiera din expandering så är det bara hoppa upp i sadeln och leta efter de rätta medarbetarna till ditt företag! I Sverige fungerar arbetsförmedlingen fortfarande relativt bra som sökverktyg för att hitta personal, men även Monster och Manpower är populära företag som oftast sköter processen snabbare och du slipper själv slösa tid på förstaintervjuer utan får endast de slutgiltiga där du kan välja om du hittar en lämplig kandidat. Linkedin börjar bli mer och mer populärt dåd et är enklare än någonsin att headhunta talanger direkt via nätet utan att spendera en krona. Kolla runt på vilka olika metoder det finns att hitta ny personal för just den position du behöver. Lycka till!

Den värdefulla sömnen

by admin 0 Comments

Att sova gott är avgörande för välbefinnandet. Studier har visat att personer som sover dåligt presterar sämre och råkar oftare ut för olyckor. Förutom att det såklart försämrar individens egen livskvalitet kan det på lång sikt också ha direkta effekter i den dagliga verksamheten. Det kan därför vara en god ide att utbilda personalen i hur det går att sova bättre. Läs mer för att ta reda på hur.

Det finns olika nivåer av sömnbrist. För vissa personer är det inga problem alls. De kan sova så lite som 4 timmar och ändå fullfölja alla sina åtaganden. För andra personer kan sömnproblem få förödande konsekvenser, på såväl micro- som macronivå. Bara i Sverige har sömnbrist kommit att bli en av de vanligaste folkhälsoproblemen. Sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt berättar att det är vanligt att bli mer känslig eller uppleva sig mer sjuk vid för lite sömn. Detta beror på att vår kontrollförmåga blir sämre. Orsakerna till sömnbrist kan variera. De vanligaste bovarna brukar vara allt från ekonomiska och sociala problem, till mobilsurfande precis innan läggdags. Men hur kan man då komma till rättsida med detta? Åkerstedt förklarar att det är viktigt att komma underfund med hur symptomen har uppstått. Genom att kartlägga sina sömnvanor kan man skapa sig en bild om vilka faktorer som påverkar sömnen positivit respektive negativt. Den här utvärderingen är väsentlig för att komma vidare. I de flesta fall kan man lyckas förändra sitt sömnmönster, men i en del fall kan man behöva gå i en sömnskola.

7 tips för bättre sömn:

 • Undvik kaffe, te, läsk, energidrycker och alkohol
 • Undvik träning
 • Lägg dig inte utan att ha ätit mat på kvällen
 • Se till att sovrummet är mörkt, svalt och tyst
 • Varva ner
 • Skaffa bra kvällsrutiner
 • Lägg dig inte förrän du är sömning